Muziektheater ‘Over de brug’

Onderdeel van muziekproject ‘Ljocht’

De drie Burgumer basisscholen De Arke, ’t Partoer en De Reinbôge werken van oktober tot december 2019 samen met Legato en Klezmergroep Di Gojim (o.l.v. Jaap Mulder) aan het muziektheater ‘Over de Brug’.

‘Over de Brug’ is er voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen. In het project spelen muziek, muziekinstrumenten en theater een belangrijke rol.

De komende periode zal er op de scholen een muzikale voorstelling voorbereid worden die gezamenlijk wordt opgevoerd. In deze voorstelling gaat het over vooroordelen, maar vooral ook over samenwerken en grenzeloze liefde. De voorstelling is een sprookje met veel Jiddische en Oost-Europees getinte volksmuziek. 

Jeugdorkest

Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die een muziekinstrument bespelen kunnen tijdens dit project meedoen in een jeugdorkest. Oud-leerlingen (tieners) zijn ook van harte welkom.
Het grote Burgumer jeugdorkest krijgt, na een aantal repetities, een rol in de voorstelling die op vrijdag 13 december wordt opgevoerd.

Het jeugdorkest zal oefenen op dinsdagmiddag na schooltijd, van 15.00-16.00 uur op één van de basisscholen. Meer praktische informatie hierover volgt via de mail.

Aanmelden

Meld je hieronder aan voor het grote Burgumer jeugdorkest.

Jeugdorkest

  • KBS De Reinbôge
  • CBS De Arke
  • OBS 't Partoer
  • 6
  • 7
  • 8

Belangrijke data

Samen met Klezmerband Di Gojim wordt het een fantastische happening waar alle Burgumer basisschoolkinderen uit groep 3 t/m 8 met hun ouders welkom zijn!

13 december


14 december

Over de Brug
Di Gojim & ‘Het Burgumer Jeugdorkest’

Ljocht
Legato & Di Gojim

De Ikker, Burgum


De Ikker, Burgum